bao giờ bạn hỏi giao diện Adroid giống iPhone thì sẽ sao? Bỏ appdrawer trên Android để giống iPhone có phải cách tối ưu nhất không ? Theo ý kiến cá nhân của bạn sẽ như thế nào ? Tương lai Android sẽ mất cái đặc trưng hay sẽ mượt mà như IOS ? Mời mọi người cùng thảo luận !
Via Maxmobile​


Chủ đề tương tự: