LG G5 có một nhược điểm rất lớn đó là không thể thay đổi Module nếu như máy khác tên mã với Module gốc. Điều này dẫn đến nhiều bất cập lắm phải không mọi người ?


Via Maxmobile


Chủ đề tương tự: