Mời anh em theo dõi video so sánh camera của LG V10 và LG G5, cả hai đều là quái thủ của LG đây:


Via Maxmobile


Chủ đề tương tự: