Trên tài khoản blog Twittter của mình, nhà mạng O2 của Anh đã thông báo việc bán chiếc điện thoại Xperia Play kiêm máy chơi game PlayStation của hãng Sony Ericsson. Tuy nhiên, chưa có thông tin ngày và bán bán chi tiết được đưa ra.

Tham khảo: Twitter O2 & Eurodroid


Chủ đề tương tự: