Mặt dù phiên bản đầu tiên của chiếc điện thoại Motorola Cliq đã được nâng cấp lên hệ điều hành Android 2.1 nhưng phiên bản mới Cliq XT thì không được mai mắn như vậy. Motorola cho biết rằng các phiên bản thử nghiệm hệ điều hành Android 2.1 đã thật sự không chạy ổn định trên chiếc điện thoại này dẫn đến việc người dùng sẽ đành phải sử dụng hệ điều hành Android 1.5 mặt định.

Tham khảo: Motorola


Chủ đề tương tự: