Theo các tài liệu mà tổ chức chứng nhận FCC cung cấp vào ngày hôm qua 18/1/2011 cho thấy, chiếc điện thoại Samsung Vibrant 4G đã nhận được chứng nhận an toàn sử dụng và có thể sẵn sàng bán ra cho các khách hàng tại Mỹ bởi nhà mạng T-Mobile. Thiết bị mà FCC chứng nhận có tên mã là SGH-T959V (đây được xem là tên mã của chiếc điện thoại Vibrant 4G).

Không có gì ngạc nhiên khi khẳng định như vậy vì trước đây tên mã của chiếc điện thoại Vibrant chính là SGH-T959. Tài liệu cũng tiết lộ 1 số thông tin về chiếc điện thoại này như khả năng hỗ trợ mạng AWS, 3G, 4G của nhà mạng T-Mobile Mỹ.

Tham khảo: FCC & Engadget


Chủ đề tương tự: