Nhà bán lẻ Wirefly đã tung ra đoạn video giới thiệu 10 phút về chiếc điện thoại HTC EVO Shift 4G của nhà mạng Sprint. Đoạn video này cũng đưa ra những so sánh với 2 chiếc điện thoại Droid 2 và EVO 4G. Với hệ điều hành Android 2.2 cài trên máy và được phần mềm chấm điểm hệ thống Quadrant cho số điểm khá cao là 1.400.Tham khảo: Wirefly


Chủ đề tương tự: