Sau khi lộ thông tin cho biết nhà bán lẻ BestBuy sẽ bán chiếc điện thoại HTC Evo Shift 4G với giá $150 thì nhà bán lẻ RadioShack đã quảng cáo bán chiếc điện thoại này ngay trên quyển sách hướng dẫn mua hàng của mình. Theo đó, nhà bán lẻ này cũng sẽ bán chiếc điện thoại 4G WiMax thứ 3 của nhà mạng Sprint và HTC với giá bằng với BestBuy bán ra.

Người dùng sẽ phải chi $149,99 để mua chiếc điện thoại này kèm theo hợp đồng sử dụng 2 năm dịch vụ với nhà mạng Sprint. Việc bán hàng chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 9/1 tới đây.

Tham khảo: AndroidcentralChủ đề tương tự: