Hãng Samsung đã tiến hành việc nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 dành cho chiếc điện thoại Galaxy S Vibrant đang bán tại Canada từ ngày 10/12 nhưng hôm nay việc nâng cấp này đã tạm dừng. Trên blog facebook của mình, Samsung đã cho biết nguyên nhân việc tạm dừng việc nâng cấp là do nhận được 1 số ý kiến của khách hàng bị lỗi khi nâng cấp.

Trích Samsung:
"Chúng tôi đang điều tra 1 số báo cáo liên quan đến vấn đề nâng cấp hệ điều hành Android 2.2. Trong thời gian này chúng tôi tạm dừng việc nâng cấp tự động qua OTA lẫn tải qua phần mềm Kies..."
Tham khảo: Facebook Samsung


Chủ đề tương tự: