Một facebooker Haipiano đã chia sẻ những bức ảnh anh chụp bằng siêu phẩm này và hôm nay, xin phép tác giả chia sẻ bộ ảnh này cho các bạn quan tâm cùng xem.


Dưới đây là ảnh chụp đã được Resize lại cho phù hợp với Web, các bạn có thể tải về bộ ảnh gốc tại đây.

Chủ đề tương tự: