Sau khi bị phát hiện bản nâng cấp hệ điều hành Android 2.2.1 dành cho Samsung Epic 4G trên server của Google, nhà mạng Sprint của Mỹ đã đưa ra thông báo nó đó chưa phải là bản nâng cấp cuối cùng mà chỉ mới là phiên bản thử nghiệm. Nhà mạng này cũng đề nghị khách hàng đừng tiến hành nâng cấp và hứa bản nâng cấp chính thức sẽ đến trong 1 tương lai rất gần.

Trên website của mình, nhân viên quản lý của nhà mạng Sprint cho biết:
  • Sprint đang làm việc để mang đến bản nâng cấp hệ điều hành Froyo của cho chiếc điện thoại Epix 4G. Tuy nhiên, 1 vài khách hàng đã truy cập và tải bản nâng cấp thử nghiệm DK28 dành cho Epic từ 1 vài website bên thứ 3. Sprint đề nghị khách hàng ngừng nâng cấp phiên bản thử nghiệm này.
  • Phiên bản phần mềm DI18 vẫn là phiên bản mới nhất dành cho Samsung Epic 4G. Khi nào có bản nâng cấp chính thức, người dùng sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu tải bản nâng cấp từ Google và tiến hành nâng cấp cho máy. Bản nâng cấp Froyo sẽ đến trong 1 tương lai rất gần dành cho người dùng Epic.

Link Sprint: http://community.sprint.com/baw/thread/52685#
Chủ đề tương tự: