Trong tuần trước chúng ta đã nói nhiều về bản nâng cấp FRG83D Android 2.2.1 dành cho chiếc điện thoại Motorola Droid. Hôm nay nhà mạng Verizon đã công bố việc nâng cấp này sẽ bắt đầu từ tuần này và 1 số chiếc Droid đầu tiên sẽ bắt đầu nâng cấp kể từ hôm nay. Đây không phải là 1 bản nâng cấp lớn nhưng nó sẽ mang đến cho người dùng hệ điều hành Android 2.2.1 phiên bản mới nhất giống như của Nexus One.

Những tính năng mới FRG83D:

  • Nâng cấp ứng dụng Twitter với phương thức chứng thực mới.
  • Nâng cấp widget ứng dụng Amazon và News & Weather.
  • Cải thiện Microsoft® Exchange ActiveSync® bao gồm việc tự động thoát khỏi server sau 34 phút, vẫn đồng bộ hóa email trong khi thay đổi chính sách policy, hỗ trợ kết nối Exchange 2010.
  • Ứng dụng Gmail với giao diện mới.

Tham khảo: Verizon & Droid-life


Chủ đề tương tự: