Ông Reto Meier (NV Google) đã cho biết, chiếc điện thoại Google Nexus One sẽ nhận bản nâng cấp hệ điều hành Android 2.3 vào 1 vài tuần tới đây. Trong khi đó thông tin này lại trái với báo cáo trước đây cho rằng Nexus One sẽ nâng cấp ngay khi bánh gừng Gingerbread xuất hiện.

Trên blog Twiiter của mình, Reto Meier nói rằng: "Google Nexus One sẽ không được nâng cấp ngay bây giờ mà nó sẽ nâng cấp vài 1 vài tuần tới nửa".

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nâng cấp hệ điều hành Android 2.3 cho Nexus One thì phải đưa bản ROM của máy về bản ROM gốc đầu tiên và chưa được root.

Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: