Đúng như thông tin trên mạng Motorola Feedback vào tuần trước, hôm nay Motorola đã gửi email đến những thành viên được chọn để thông báo việc sớm nâng cấp phiên bản mới của hệ điều hành Android cho chiếc điện thoại Motorola Droid A855. Tuy nhiên, đây chưa phải là bản nâng cấp hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread mà chỉ là phiên bản mới hơn của hệ điều hành Android 2.2.1 FRG830 (giống nhưng phiên bản mới nhất của Nexus One).

Phiên bản mới này khá nhỏ, chỉ nhầm sửa 1 số lỗi phát sinh, hỗ trợ 2010 Exchange, widget ứng dụng Amazon, News and Weather, hỗ trợ chứng thực mới của ứng dụng Twitter, và trang bị giao diện mới cho ứng dụng Gmail. Việc nâng cấp này sẽ được tiến hành trong vòng 24 giờ tới chỉ dành riêng cho những thành viên được chọn, nhưng tin tôi đi sau đó những sẽ sớm bị lộ nhanh đến nổi mà bạn cũng phải ngạc nhiên.

Trích email:
Over the next 24 hours, barring last-minute changes, we will begin to distribute the latest Droid software to a select group of owners, and you should expect to be among them.* As a Motorola Feedback Network member, you are key to this test. Some of the owners are chosen at random and as a result, we won’t get feedback from them. But we’re counting on you and other members to provide us with a quick and accurate assessment of this update. After this pre-launch release, we’ll observe for a few days to make sure all is well, before releasing to all owners.


Tham khảo: Droid-life
Chủ đề tương tự: