Nhà mạng Verizon của Mỹ đã gặp nạn vấn đề ghép ảnh Photoshop, trong mẫu quảng cáo dành cho ngày mua sắm "Cyber Monday" của chiếc điện thoại Motorola Droid X. Nhân viên của nhà mạng này đã dùng hình ảnh của phần mềm Google Maps dành cho Iphone để ghép vào ảnh của Droid X. Tuy nhiên, sự cố này chỉ kéo dài vài giờ thì trang web của nhà mạng này đã thay đổi hình ảnh đúng với phiên bản Google Maps dành cho hệ điều hành Android.

Tham khảo: Verizon


Chủ đề tương tự: