Nếu như trước đây bạn đã biết chiếc điện thoại T-Mobile G2 có thể overclocked CPU tốc độ lên đến 1.4GHz và bạn đã nghĩ đó là tốc độ cao nhất rồi thì nay chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết thành viên Flippy125 của diễn đàn XDA đã tạo ra bản kernel mới có thể giúp cho chiếc điện thoại này tốc độ bộ xử lý lên đến 1.8 - 1.9 GHz.

Sau khi nâng cấp bản kernel mới này thì phần mềm chấm điểm hệ thống Benchmark cho số điểm đến 3004 điểm và đã hơn trên 2 lần so với chiếc điện thoại đầu bản là Nexus One +. Tham khảo các nâng cấp kernel tại đây !
Chủ đề tương tự: