Trang Androidcentral đã cho đăng tải hình ảnh được cho là của chiếc điện thoại HTC Mecha (Incredible HD) dành cho nhà mạng Verizon. Đặc biệt, chiếc điện thoại này hỗ trợ mạng 4G LTE mà nhà mạng này sắp triển khai. Máy đang sử dụng hệ điều hành Android 2.2 với giao diện Sense mới của HTC. Tuy nhiên, có thể nó sẽ nhanh chống được nâng cấp lên hệ điều hành Android 2.3 mới của Google.
Chủ đề tương tự: