Nhà mạng Verizon đã thay đổi chiếc điện thoại Motorola Droid X bằng chiếc điện thoại Motorola Droid Pro trong quảng cáo SnowBot của mình. Đoạn quảng cáo mới này cánh tay của Robot được dùng để điều khiển ứng dụng Quick Office trên Droid Pro. Verizon cũng không cho người dùng xem lại đoạn video quảng cáo củ trước đây.

Tham khảo: Youtube


Chủ đề tương tự: