Tiếp theo nhiều chiếc smartphone khác, hãng Motorola Mobility cũng đã ra mắt phiên bản Moto G Google Play Edition với việc đã bán ra trên Google Play. Đây là phiên bản mở mạng GSM được cài 100% hệ điều hành Android gốc với giá bán lần lượt cho phiên bản 8GB và 16GB là $179 USD với $199 USD. Nhìn chung mức giá này cũng bằng so với phiên bản Moto G đã bán ra trước đó, cũng với cấu hình và thiết kế đó nhưng những tính năng tùy chỉnh riêng của hãng đã bị loại bỏ. Google cho biết, máy được bán ra cùng hệ điều hành Android mới nhất KitKat.

Tham khảo: Play Link


Chủ đề tương tự: