Không lâu sau khi nhận chứng nhận DivX, chiếc điện thoại Samsung Galaxy S của hãng Samsung đã được tổ chức Wi-Fi Alliance cấp chứng nhận Wi-Fi Direct. Đây là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới nhận chứng nhận này. Với khả năng Wi-Fi Direct sẽ giúp những chiếc điện thoại kết nối trực tuyến với nhau thông qua sóng Wifi 1 cách dễ dàng.

Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể ngày được triển khai tính năng này cho các khách hàng sử dụng Galaxy S nhưng người dùng chiếc điện này sẽ là những người đầu tiên được trãi nghiệm tính năng này.

Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: