Nhà sản xuất điện thoại Đài Loan hôm nay đã cung cấp trên trang web phát triển ứng dụng của mình 3 bản source code dành cho những chiếc điện thoại HTC Desire Z, Droid Incredible và T-Mobile G2. Tuy nhiên, 1 số mã độc quyền đã không được HTC công bố nhưng bản source code này cũng giúp những nhà phát triển tách ra là phát triển những bản ROM mới.

Việc phát hành source code để tạo thuận lợi cho những nhà phát triển để lập trình phần mềm , game tương thích với cho chiếc điện thoại này. Với source này cũng giúp cho cộng đồng dễ dàng tạo ra các bản ROM mới hỗ trợ nhiều tính năng cho máy.

Link tải : developer.htc.comTham khảo: Androicentral


Chủ đề tương tự: