Nếu bạn đã từng thấy những chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Windows Mobile và BlackBerry được trang bị những camera đặt biệt có khả năng bảo mật cao trong môi trường doanh nghiệp, thì nay nó đang đến với Android. Hãng Motorola đang tìm cách đê trang bị camera này cho chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android của mình là Droid Pro.

Trong 1 thông báo trực tuyến dành cho nhân viên của nhà mạng Verizon, chúng ta thấy thông báo về kế hoạch trang bị thêm thông tin về chiếc điện thoại DROID dành cho doanh nghiệm mà không có camera. Điều này cho thấy, Motorola đang làm việc để nâng cấp chiếc camera của mình và chưa thật sự có 1 phiên bản chính thức ngay tại thời điểm đó.

Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: