Hôm qua trên trang web cung cấp source code của Samsung đã xuất hiện bản source code của hệ điều hành Android 2.2 dành cho chiếc điện thoại Galaxy S I9000 phiên bản quốc tế đang bán tại thị trường Châu Âu và Châu Á. Điều này cho thấy khả năng Samsung đã hoàn thành việc kiểm tra bản nâng cấp Froyo của Galaxy S I9000 và sẽ nâng cấp hệ điều hành mới này trong 1 ngày không xa.

Tuy nhiên, sau khi tin tức được nhanh chóng truyền đi khắp thế giới thì Samsung đã tháo bỏ bản source code này xuống.

Tham khảo: XDA Forum


Chủ đề tương tự: