Samsung Galaxy S IV và HTC One là 2 chiếc smartphone hàng đầu chạy hệ điều hành Android được bán ra trong thời gian gần đây. Ngoài những tính năng từ hệ điều hành Android, cả 2 hãng Samsung và HTC điều bổ sung thêm nhiều tính năng mới riêng của họ trong những chiếc smartphone này để tạo nên sự khác biệt và tăng sự trải nghiệm của người sử dụng. 2 đoạn video dưới đây sẽ cung cấp cho người dùng Galaxy S IV và HTC những mẹo và hướng dẫn để tự khám phá các tính năng mới thú vị trên những chiếc smartphone mới này của mình.

Tham khảo: Droid-Life


Chủ đề tương tự: