Trên trang blog Twiiter của mình, hãng Samsung đã thông báo sẽ sớm có bản nâng cấp JI6 dành cho chiếc điện thoại Samsung Vibrant. Phiên bản nâng cấp này sẽ giúp máy khắc phục 1 số lỗi phát sinh và lỗi kết nối hệ thống định vị toàn cầu GPS. JI6 sẽ được nâng cấp tự động thông qua OTA nhưng chưa có thời gian nâng cấp cụ thể nhưng khoản 1 vài tuần nửa thì người dùng sẽ có phiên bản nâng cấp này.

Tham khảo: Samsung


Chủ đề tương tự: