Hien em dang can cac file nay, bac nao co cho em xin voi.
Model: AiPhone SK168 Qualcomm 568MHz Radio 1.0.0
AIPHDIAG.zip
AIPHIMG.nbh
AIPHIMG.zip
AIPHIMG.nbh
nv.img
Bác nào co phien ban Firmware Andoid cua no cho em xin luon.
Thank.

Chủ đề tương tự: