Nhà mạng T-Mobile Anh đã thông báo trên diễn đàn hỗ trợ của mình về việc nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 cho Samsung Galaxy S. Theo đó nhà mạng này sẽ tiến hành nâng cấp vào 1 vài tuần nửa hoặc chậm nhất là cuối tháng này. Việc nâng cấp này sẽ thông qua phần mềm hỗ trợ Samsung Kies.

Tham khảo thêm : http://support.t-mobile.co.uk/discus...3763ab0b007e4e


Chủ đề tương tự: