Thật bất ngờ khi chiếc điện thoại Motorola Droid 2 có thể nghe FM Radio nhưng mà cả Motorola và Verizon đã không bật tính năng này lên. 1 thành viên của diễn đàn XDA đã phát hiện ra điều này và chỉ vài dòng lệnh cơ bản người dùng chiếc điện thoại này đã có thể nghe được FM Radio.

Tuy nhiên, người dùng cần phải unlock chiếc điện thoại của mình để có được các quyền hạn cao nhất để active tính năng nghe FM này.

Tham khảo các active: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=769894


Chủ đề tương tự: