Sau nhiều tháng cháy hàng liên tục thì nhà mạng Verizon đã bắt đầu bán lại chiếc điện thoại này cho khách hàng thay vì đặt hàng như trước đây. Lần này có vẻ như có rất nhiều hàng về kho cho người dùng và sẽ tránh được trường hợp phải chờ đợi lâu để có máy. Người dùng có thể đặt mua trên website của nhà mạng Verizon hoặc đến các cửa hàng của họ để mua chiếc điện thoại này.

Tham khảo : Verizon



Chủ đề tương tự: