Trong 1 cuộc kiểm tra do tạp chí Laptop Magazine thực hiện để kiểm tra những chiếc điện thoại Android sử dụng tính năng chia sẽ mạng hotspot thì rất ngạc nhiên khi cả 2 chiếc điện thoại HTC EVO 4G và Droid Incredible điều cho tốc độ tốt nhất so với các đối thủ còn lại. Cụ thể, tạp chí này đã chọn ra 2 chiếc điện thoại của HTC, 2 chiếc của Motorola và 2 chiếc của Samsung (ngoài ra còn có 2 chiếc điện thoại Palm Pre Plus và Palm Pixi Plus) để tiến hành cuộc kiểm tra tại 1 địa điểm của thành phố New York US.

Chiếc điện thoại EVO 4G đã cho tốc độ tải nhanh nhất trung bình 5.09 Mbit/ giây trong khoản thời gian chỉ 3.65 giây trên mạng 4G. Tuy nhiên, Droid Incredible thì lại có tốt độ tốt nhất trên mạng 3G. Trong khi đó người dùng chiếc điện thoại Droid 2 sẽ vui mừng khi biết chiếc điện thoại của họ có tốt độ tải web nhanh nhất trung bình chỉ khoản 4.425 giây. Ngoài ra, người dùng chiếc điện thoại Droid X cũng được an ủi khi chiếc điện thoại của họ có tốc độ tải nhanh nhất trên website của ESPN.

Thông tin chi tiết : http://blog.laptopmag.com/what%E2%80...-hotspot-phone
Chủ đề tương tự: