Sau khi chính thức nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 cho Motorola Droid X thì 1 vài khách hàng đã phản ánh bản nâng cấp này làm cho máy của họ bị lỗi SMS. Các tín nhắn SMS hiển thị không đúng thứ tự nhận được, khi 1 tin nhắn mới đến nó không nằm trên đầu những thường lệ.

Rất mai mắn là Motorola đã nhận ra lỗi này và đang làm việc để sớm cho ra 1 bản nâng cấp mới giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi không có móc thời gian chính xác cho việc hoàn thành và nâng cấp nó cho người dùng.

Tham khảo: Motorola Support & phandroid


Chủ đề tương tự: