Hãng Samsung đã công bố việc nâng cấp cho chiếc điện thoại Samsung Captivate của nhà mạng AT&T để sửa lỗi kết nối hệ thống định vị GPS. Bản nâng cấp này sẽ đến với tất cả các khách hàng trong 1 vài tuần tới. Ngoài việc sửa lỗi GPS, bản nâng cấp này cũng tiến hành khắc phục 1 số lỗi phát sinh vài cài miễn phí bộ phần mềm Quickoffice cho tất cả các khách hàng của AT&T.

Trích thông báo của Samsung:

  • Bản nâng cấp để cải thiện kết nối hệ thống định vị GPS cho Samsung Captivate đã hoàn thành. Các khách hàng mua Captivate sẽ nhận được chú ý để nâng cấp tự động phần mềm mới cho điện thoại của họ rất đơn giản chỉ việc tải về và nâng cấp. Việc nâng cấp này sẽ tiến hàng cho tất cả các khách hàng trong 1 vài tuần tới.
  • Bản nâng cấp cũng cải thiện 1 số chức nâng của điện thoại như việc giãm thời gian quét các file nhạc, bộ phần mềm full Quickoffice và cải thiện Microsoft Exchange 2003.


Những cải thiện sau khi nâng cấp:

  • Cài sẵn phần mềm QuickOffice giúp người dùng xem và chỉnh sửa tài liệu Microsoft Office.
  • Hỗ trợ Exchange 2003, MMS và cải thiện tin nhắn khác.
  • Cải thiện khả năng gọi điện.
  • Cải thiện thời gian quét các file nhạc.
  • Theo tuyên bố của Samsung có cải thiện tính hiệu GPS.


Tham khảo: Androidcentral

Chủ đề tương tự: