Thật không vui tí nào khi mà sau khi nhà mạng Verizon bán ra chính thức chiếc điện thoại Samsung Fascinate thì đã phát hiện ra rất nhiều lỗi phát sinh trên chiếc điện thoại này. Một số lỗi ít quan trọng nhưng 1 số lỗi khác khá quan trọng và chúng tôi đang mong chờ Samsung sớm nâng cấp phần mềm cho chiếc điện thoại này để khắc phục các lỗi đã phát hiện.

  • Thông báo : không có tùy chọn chuyển đổi thông báo trong lịch.
  • Màn hình trống: nếu bạn đang thực hiện 1 cuộc gọi và có 1 cuộc gọi khác đến thì bạn sẽ có thông tin về cuộc gọi này. Nếu bạn trả lời cuộc gọi thứ 2 thì sẽ xuất hiện 1 màn hình trống không có thông tin người gọi.
  • Đồng bộ hóa email: trong 1 vài trường hội thì việc đồng bộ hóa email với giá Yahoo đã không làm việc tốt.
  • Exchange ActiveSync Security Lock: EAS security lock có thể thực hiện sớm hơn thời gian đã định trước.
  • Google và Bing Maps: cũng như những chiếc điện thoại Galaxy S khác, Fascinate cũng chậm trễ trong việc xác định vị trí thông qua hệ thống định vị GPS.
  • Ngắt kết nối cuộc gọi: nếu trong khi bạn đang thực hiện 1 cuộc gọi và tiếp nhận 1 cuộc gọi đến mà nhấn vào nút tìm kiếm thì sẽ bị ngắt cuộc gọi ngay.

Ngoài ra, theo báo cáo thì chiếc điện thoại này còn phát sinh 1 số lỗi khi sử dụng chế độ kết nối mạng bằng Wifi.

Tham khảo : BRG


Chủ đề tương tự: