Sau khi bị tạm ngừng bán trong tháng 8 vì thiếu nguồn hàng cung cấp thì hôm nay Google đã chính thức nối lại việc bán hàng của mình thông qua website bán hàng dành cho riêng cho những nhà phát triển ứng dụng. Tuy nhiên, việc bán bán hàng dành cho những nhà phát triển ứng dụng cho thấy nguồn hàng thật sự không nhiều và cũng sẽ đến sớm 1 ngày mà Google sẽ phải tạm ngừng việc bán này 1 lần nửa.

Tuy nhiên, không phải tất cả những nhà phát triển ứng dụng điều được phép mua máy. Việc thanh toán chỉ chấp nhận cho các khách hàng sống tại các quốc gia bao gồm : Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hong Kong, Seam và Anh.

Link mua : http://market.android.com/publish/buyDeveloperPhone

Tham khảo : Nexusoneforum


Chủ đề tương tự: