Sau khi thắng kiện, Apple đã không bỏ qua cơ hội khi liền yêu cầu tòa phát hành lệnh cấm 8 chiếc điện thoại thông minh của hãng Samsung tại thị trường Mỹ. Yêu cầu này của Apple có phần hơi ngạc nhiên vì họ không yêu cầu cấm bán toàn bộ 28 thiết bị trong vụ kiện, có thể Apple đưa ra số ít thiết bị để dễ dàng được tòa chấm nhận hơn so với việc yêu cầu cấm bán toàn bộ. Tuy nhiên, hãng điện tử Hàn Quốc Samsung cho biết sẽ làm tất cả mọi biện pháp để đảm bảo rằng những sản phẩm của họ có mặt tại thị trường Mỹ. Thẩm phán Judge Koh sẽ xem xét có phát hành lệnh cấm này hay không vào ngày 20/9 tới đây.

Danh sách 8 chiếc điện thoại mà Apple yêu cầu cấm bán:

  • Galaxy S 4G
  • Galaxy S2 (AT&T)
  • Galaxy S2 (Skyrocket)
  • Galaxy S2 (T-Mobile)
  • Galaxy S2 Epic 4G
  • Galaxy S Showcase
  • Droid Charge
  • Galaxy Prevail


Tham khảo: TheVerge


Chủ đề tương tự: