Nhà mạng O2 đã chứng thực thông tin về việc bắt đầu nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 cho HTC Desire nhưng sau khi nâng cấp được vài giờ thì nhà mạng này đã ngừng việc nâng cấp lại vì có 1 số khách hàng phản ánh lỗi gặp phải khi tiếng hành nâng cấp. TechRadar cũng đã liên hệ với nhà mạng này và chứng thực thông tin về việc nâng cấp thông qua OTA này.

Một nhân viên của nhà mạng O2 trả lời rằng: "Việc nâng cấp đã được bắt đầu từ sáng ngày hôm nay. Trong khi 1 số khách hàng thành công với việc nâng cấp thì 1 số lượng nhỏ khách hàng khác lại gặp vấn đề". Và họ đã ngừng việc nâng cấp để tìm hiểu thông tin trước khi nối lại việc này.

Theo diễn đàn hỗ trợ của nhà mạng O2, 1 số lượng khách hàng đã gặp vấn đề khi nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 cho chiếc điện thoại của mình. Trong đó, hầu hết các khách hàng điều bị lỗi đóng băng, tức là load màn hình boot O2 mãi mà không thể khởi động lại điện thoại sau khi nâng cấp và 1 số vấn đề về trình duyệt.

Tham khảo : TechRadar
Chủ đề tương tự: