Còn nhớ kể từ ngày 1/9, hãng Samsung và Verizon đã bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho chiếc điện thoại Samsung Fascinate (đây là phiên bản của Galaxy S dành cho nhà mạng Verizon) nhưng trong đoạn quảng cáo hãng này chỉ để dòng chử "coming soon" (sắp bán). Nhưng kể từ hôm nay đoạn quảng cáo này đã được Samsung sửa lại và công bố chính thức ngày bán sẽ là ngày 9/9 (tức là còn 2 ngày nửa) !

Trong khi đó, nhà mạng Verizon cũng đã bắt đầu chuyển những chiếc điện thoại Fascinate đến các cửa hàng của mình cách đây 1 vài ngày để chuẩn bị cho việc bán chính thức. Máy được bán với giá $199,99 kèm theo hợp đồng sử dụng 2 năm dịch vụ nhà mạng này.

Tham khảo : phonedog


Chủ đề tương tự: