Cũng giống như Galaxy S, hãng Samsung cũng tạo ra nhiều phiên bản của chiếc tablet Galaxy Tab dành cho các nhà mạng khác nhau trên toàn thế giới. Trong khi phiên bản quốc tế của chiếc tablet này có mã là GT-P1000 thì chúng ta cũng đã xác định được ít nhất 4 phiên bản khác gồm :

  • SK Telecom (Hàn Quốc): mã SHW-M180S.
  • Verizon (Hoa Kỳ): mã SCH-I800.
  • Sprint (Hoa Kỳ): mã SPH-P100.
  • AT&T (Hoa Kỳ): mã SGH-I987.

Ngoài ra, còn các phiên bản dành cho các nhà mạng O2 , Vodafone tại Châu Âu. Phiên bản của Galaxy Tab dành cho nhà mạng Sprint hỗ trợ thêm công nghệ 4G Wimax và phiên bản dành cho nhà mạng AT&T sẽ không hỗ trợ chương trình Samsung Hub dùng để đọc sách báo mà thay vào đó là ứng dụng Barnes & Noble Nook.

Tham khảo : samsunghub


Chủ đề tương tự: