Hãng Motorola Mobility và nhà mạng Verizon vào ngày 5/9 tới đây sẽ có một sự kiện chung được tổ chức với tên gọi "Motorola. On Display". Với từ "display" trong thông điệp thì những nhận định điều cho rằng khả năng sự kiện này là để chính thức giới thiệu chiếc điện thoại Droid RAZR HD vốn đã xuất hiện những tin đồn và hình ảnh gần đây. Đây cũng là sự kiện đầu tư của hãng Motorola Mobility được tổ chức sau khi đã hoàn thành việc sát nhập vào Google nên chỉ sự trông chờ vào một thiết bị mới ấn tượng xuất hiện là vẫn chưa đủ?

Tham khảo: Droid-Life


Chủ đề tương tự: