Hãng Samsung tại Mỹ đã tiếp tục đưa lên kênh YouTube của mình đoạn video quảng cáo mới cho chiếc điện thoại Galaxy S III. Đoạn video quảng cáo này chủ yếu nói về tính năng chia sẽ giữa liệu tức thời qua NFC và Wifi mang tên S Beam mang phong cách kiểu rước đuối ăn theo mùa Olympic Games 2012. Một sẽ thấy có một số môn thể thao như chạy bộ, đua xe đạp, chạy vượt rào, nhảy xa được kết hợp trong đoạn video quảng cáo này.
Chủ đề tương tự: