Bạn đã thấy các phiên bản đặc biệt màu trắng của EVO 4G, Galaxy S ... và bây giờ Droid Incredible cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, có đôi chút khác biệt là người dùng chả cần phải đi mua cho mình 1 chiếc điện thoại mới mà nó sẽ được bán thông qua 1 chiếc nắp lưng mà trắng. Chỉ cần người dùng mua chiếc nắp lưng này về thay vào máy thì Droid Incredible sẽ biến thành phiên bản màu trắng.

Hiện nay, các cửa hàng của Best Buy đã bắt đầu bán ra chiếc nắp lưng này.Tham khảo : Droid-life


Chủ đề tương tự: