Sau việc bị trì hoãn ngày bán ra chính thức do gặp vấn đề tranh cải bản quyền bằng sáng chế tính năng với Apple, chiếc điện thoại HTC EVO 4G LTE cũng đã được bán ra chính thức tại Mỹ thông qua nhà mạng Sprint. Để cảm ơn việc người dùng đã đặt mua trước đó bị trễ hẹn ngày giao hàng, nhà mạng Sprint và HTC đã tặng kèm cho mõi người dùng một chiếc case bảo vệ cho tất cả các đơn đặt hàng trước đó. Tuy nhiên, chiếc case này có nhiều màu sắc nên người dùng sẽ được tặng một phiên bản màu sắc ngẫu nhiên.

Tham khảo: Endgaget


Chủ đề tương tự: