Sau khi thông tin 5 nhà mạng Vodafone, Orange, O2, T-Mobile và Three và 2 nhà bán lẻ tại Anh Quốc là Carphone Warehouse và Phones4U sẽ bán ra Galaxy SIII vào cuối tháng này với những mức giá khác nhau thì Samsung Ấn Độ cũng vừa thông báo sản phẩm này cũng sẽ được bán ra tại Ấn Độ sau đó một tuần. Theo đó khách hàng tại Ấn Độ có thể sở hữu SIII vào tuần đầu tiên của tháng 6; được biết giá bán tại thị trường là Rs 34000, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin về nhà bán lẻ và nhà mạng sẽ phân phối sản phảm này.

Tham khảo: Sammyhub


Chủ đề tương tự: