Sau khi được chính thức nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại HTC EVO 4G đã được thành viên regaw_leinad diễn đàn xda-developers hack root thành công. Tuy nhiên việc hack root này thực hiện qua nhiều bước và có đôi phần khó khăn cho nhiều người dùng so với việc hack root đơn giản chỉ bằng ứng dụng trên Samsung Galaxy S.

Sau khi hack root, người dùng sẽ có nhiều quyền hạn truy cập hệ điều hành Android trên máy hơn như việc thay bản ROM, thay đổi file hệ thống, chạy ứng dụng cần quyền root ...

Các hack root:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=765496

Tham khảo : xda-developers


Chủ đề tương tự: