Theo 1 báo cáo mới của nhà mạng Verizon cho thấy, chiếc điện thoại Motorola Droid Pro sẽ là phiên bản quốc tế của Droid 2. Trong hệ thống của Verizon thì Droid 2 được mang mã là A956, trong khi đó Droid Pro thì mang mã là A957 và có chú thích đây là sản phẩm được nâng cấp từ phiên bản Droid 2 A956.

Motorola Droid Pro được xem là chiếc điện thoại có khả năng sử dụng cả 2 công nghệ GSM/3G HSPA và CDMA/3G EV-DO và khả năng roaming toàn cầu giúp cho những người sử dụng có thể di chuyển và giữ liên lạc với mọi người ở tất cả các quốc gia mà nhà mạng này hỗ trợ roaming.

Tham khảo : Engadget


Chủ đề tương tự: