Tuy mới bán ra thị trường chưa được bao lâu nhưng nhà mạng Verizon đã lên lịch ngừng bán chiếc điện thoại này vào cuối tháng 3/2010, tức là đúng 8 tháng kể từ ngày bán ra. Điều này sớm hơn Droid 1 bởi vì tính đến ngày ngừng bán thì chiếc điện thoại này đã được bán ra trên 10 tháng. Cả 2 chiếc điện thoại này hiện nay điều đang cháy hàng tại Mỹ do Motorola sản xuất không đủ đáp ứng như cầu thị trường.

Chúng ta điều biết nhà mạng Verizon sẽ phát triển lên mạng 4G theo công nghệ LTE nên vào thời gian tới nhà mạng này sẽ đưa ra những chiếc điện thoại mới có khả năng truy cập vào mạng này.

Tham khảo : Verizon


Chủ đề tương tự: