Theo 1 bản báo cáo thời gian nâng cấp cho những chiếc di động Android của Motorola cho thấy, chiếc điện thoại Motorola Devour sẽ không được nâng cấp hệ điều hành Android 2.1. Trong khi đó thì , Moto Backflip sẽ được nâng cấp Android 2.1 vào quý III 2010 (tức là từ đây đến cuối tháng 9), Cliq và Cliq XT cũng sẽ được nâng cấp vào quý III hoặc trễ lắm là đầu quý IV năm nay.

Trong khi đó thì , Motorola Milestone phiên bản Châu Âu và Châu Á sẽ được nâng cấp Android 2.2 vào quý IV 2010, Motorola Droid X cũng sẽ có Android 2.2 chính thức vào mùa hè năm nay.Link: https://supportforums.motorola.com/c...ftwareupgrades

Tham khảo : Motorola
Chủ đề tương tự: