Nhân viên hỗ trợ của nhà mạng T-Mobile Anh đã chứng thực thông tin về việc nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 cho chiếc điện thoại HTC Desire mà nhà mạng này phân phối. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ cần phải chờ thêm khoản 2 tuần nửa cho việc nâng cấp này.

Trong khi đó thì nhà mạng Vodafone sẽ tiến hàng nâng cấp HTC Desire nhanh hơn theo dự tính là thứ 2 ngày 23/8 tới đây. Nhà mạng này sẽ tính hành nâng cấp qua bộ phần mềm Vodafone 360 chớ không sử dụng giao thứ OTA.
Tham khảo : phandroid


Chủ đề tương tự: