(Ảnh demo LG enV Touch 1)

Hãng LG sẽ sử dụng hệ điều hành Android cho phiên bản thứ 2 của LG enV Touch với tên mới là enV Touch 2. Đầy là dòng điện thoại có 2 màn hình 1 cảm ứng bên ngoài và 1 màn hình bên trong khi mở bàn phím lên.

LG enV Touch 2 sẽ sử dụng hệ điều hành Android 2.1 ( chưa có thông tin nâng cấp Android 2.2 )với bàn phím QWERTY thuận lợi cho việc gỏ tin nhắn hay ghi văn bản. Máy có vẽ khá lớn và nặng sẽ không được lòng những khách hàng thích sự gọn nhẹ. Nhưng còn quá sớm để nó về điều này khi mà phiên bản chính thức vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta phải chờ xem LG sẽ làm gì với phiên bản 2 của enV Touch.

Tham khảo : Engadget


Chủ đề tương tự: