Trước đây đã có những tin đồn về việc Verizon nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 cho Droid Incredible vào ngày hôm nay 18/8 nhưng mọi chuyển đã không xãy ra. Trong 1 thông báo trên Twitter của nhà mạng này cho thấy sẽ không có bản nâng cấp nào chuyển đến Droid Incredible vào ngày hôm nay.

Tham khảo : VZW Twitter


Chủ đề tương tự: